Közép-Európai Művészettörténeti
Kutatóintézet

Rippl-Rónai József levelezése

Forráskiadványok

Archívum és Dokumentációs Központ (ADK)

Rippl-Rónai József (1861–1927) levelezésének megjelentetése a magyar művészettörténet-írás régi adóssága. A KEMKI ADK munkatársai neves Rippl-Rónai szakértőkkel együtt készítik elő e nagy tudományos jelentőségű, a modern magyar művészet iránt érdeklődők által régóta várt kiadványt. A teljességre törekszünk, valamennyi Rippl-Rónai által, illetve hozzá írt levelet szeretnénk közzétenni. Ez becslésünk szerint körülbelül kilencszáz levelet jelent. A kéziratokat az irodalomtudományban is használt szövegkiadási elvek alapján, a legfontosabb információkat közlő jegyzetekkel, a levelekben említett művek reprodukcióival, illetve egyéb nyomtatott vagy kéziratos forrásokkal kiegészítve közöljük. Rippl-Rónai maga is gondolt leveleinek kiadására, egyike volt az első modern, tudatosan imázsépítő képzőművészeinknek. Párizsban élve, a korszak legfontosabb szimbolista csoportja, a Nabik tagjaként, számos példáját láthatta a művészi önmenedzselés formáinak és szükségességének. Kiterjedt kapcsolati hálót alakított ki külföldön – főleg Franciaországban – és itthon is. Mindennek hű tükre a levelezése, melyben címzettként vagy levélíróként nem csak a művészeti világ legfontosabb hazai, de számos külföldi képviselőjének leveleit is megtalálhatjuk. Csak néhány példát említve: Rippl-Rónai levelezett Ady Endrével, Móricz Zsigmonddal, a festőtársak közül Ferenczy Károllyal, Vaszary Jánossal, Csók Istvánnal, illetve Pierre Bonnard-ral, Maurice Denis-vel, valamint a szobrász Aristide Maillollal is. Rippl-Rónai József levelezését – a digitális bölcsészet új kihívásainak is megfelelve – először digitálisan (online) tesszük a KEMKI honlapján elérhetővé.

Kapcsolódó esemény: 

2022. május 25.

Hozzáadva a kosárhoz!