Közép-Európai Művészettörténeti
Kutatóintézet

Archívum és Dokumentációs Központ (ADK)

Az Archívum és Dokumentációs Központ (ADK) a Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet (KEMKI) legnagyobb múltra visszatekintő szervezeti egysége, amely közel 3,4 millió egyedi művészettörténeti értékű dokumentumot őriz. Az ADK elődjét, a Magyar Művészeti Archívumot Petrovics Elek alapította 1920-ban az addig a Szépművészeti Múzeum könyvtárában és irattárában őrzött dokumentumokra alapozva. A gyűjtemény a magyar és európai művészet legjelentősebb alkotóira vonatokozó, nem műtárgy jellegű dokumentumokból állt (kéziratok, fotók, katalógusok, műtárgyjegyzékek, művészereklyék). A legkorábbi anyagok között találjuk Izsó Miklós, Markó Károly, Munkácsy Mihály, Ferenczy István és Ferenczy Károly hagyatékából származó dokumentumokat, ereklyéket. A Magyar Nemzeti Galéria 1957-es alapítása után ez a gyűjtemény lett az alapja az MNG Adattárának. Az Adattárba később további hagyatékok kerültek ebben az időben, többek között Bortnyik Sándor, Csontváry Kosztka Tivadar, Derkovits Gyula, Tihanyi Lajos, Tornyai János, Farkas István vagy Ország Lili dokumentumai. Az ADK őrzi az 1963 és 2013 között működött Képző- és Iparművészeti Lektorátus teljes iratanyagát, amely elsősorban a 20. század második felének képző- és iparművészeti, illetve a köztéri alkotások és kiállítások dokumentációját gyűjti. Ebből az anyagból páratlan részletességgel ismerhető meg az időszak államilag támogatott művészete. Az ADK Fotótára ma közel 230.000 darab, különböző technikájú fotográfiát őriz, amelyek jelentős része a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményeiből származó műtárgyak dokumentálása céljából készült. A műtárgyfotókat kiegészítik jelentős fotográfusok archívumai. Ezek közül a legjelentősebb a 2020-ban a művész ajándékaként az ADK-ba került Korniss Péter-archívum, amelynek negatívjai, kontaktmásolatai, sajtószemelvényei a Kossuth-díjas fotóművész teljes munkásságát felölelik.

Korniss Péter Archívum

Fotótörténeti kutatások

Dagerrotípiák a KEMKI ADK gyűjteményében

Dagerrotípia-sorozat Ferenczy István Mátyás emlékművéhez készített szobrairól

Artpool Művészetkutató Központ

Az Artpool Művészetkutató Központ egy avantgárd és kortárs művészeti projekt és archívum, melyet 1979-ben Galántai György és Klaniczay Júlia hozott létre Budapesten.
Az Artpool küldetése a konceptuális és fluxusművészeti gyökerekből táplálkozó magyarországi és nemzetközi képzőművészeti gyakorlatok dokumentálása, archiválása, feldolgozása és bemutatása, különös tekintettel az experimentális tendenciákra és médiumokra.

Az Artpool tevékenysége alapításakor a balatonboglári Kápolnaműterem (1970–1973) hagyományára és Galántai György „aktív archívum” koncepciójára épült, amely meghatározása szerint nem csak a tőle független művészeti események archiválását jelentette, hanem azt is, hogy az archívum „tevékenységével mintegy »előhívta« az archiválandó anyagot”. Az aktív archívum olyan élő intézmény, amely organikus és nyitott műként vagy aktivista művészeti tevékenységként is értelmezhető. 

Tízévnyi underground, majd 25 évnyi nonprofit működést követően az Artpool 2015-ben a Szépművészeti Múzeum egyik osztálya lett. 
2020-ban a Szabolcs utcai Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) területére költözött, és a Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet (KEMKI) részeként működik tovább.

Az Artpool Művészetkutató Központ az 1960-as évektől megjelenő új művészeti mozgalmaknak, irányzatoknak, törekvéseknek, köztük az ún. nem hivatalos művészeti törekvéseknek (underground, szamizdat) egyedülálló dokumentum-gyűjteménye. A 650 folyóméternyi archívumi és a 2300 órányi digitalizált videó- és hanganyagban csaknem 7500 művész, művészcsoport, intézmény kutatható. Az Artpool, a benne fellelhető dokumentumokkal és művekkel ideális kutatóhely egy korszak szellemi mozgásainak megismerésére. Az archívumban levelezési anyagok, műleírások, jegyzetek, vázlatok, tervek, ötletek, interjúk, írások, művek, fotódokumentumok, katalógusok, meghívók, plakátok, bibliográfiák, kronológiák, monográfiák, folyóiratok, diagramok, portfóliók, videó- és hanganyagok találhatóak nagy számban. 

Az Artpool aktuális eseményeiről, kamarakiállításairól, korábbi projektjeiről és történetéről bővebb információ az artpool.hu oldalain olvasható.

Youtube csatorna: youtube.com/artpool

Facebook: facebook.com/artpool.budapest

Instagram: instagram.com/artpool.budapest/

Hírlevél, Elérhetőség

Kutatási Osztály

A 2021-ben alapított Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet (KEMKI) másik két osztályához képest a Kutatási Osztály az intézmény indulásakor jött létre, és a történeti, valamint gyűjteményi háttérrel rendelkező ADK-val, illetve Artpoollal szoros kooperációban  a jelen tudományos diskurzusaiba illeszkedő programot képvisel. A projektalapon működő és többéves kutatási projekteket kezdeményező Kutatási Osztály elsősorban a huszadik század második felének művészetével foglalkozik. A magyar művészettörténetírás hiányosságaira tekintettel lévő interdiszciplináris kutatások helyi fókusszal, de transzregionális és nemzetközi történeti-elméleti keretrendszerrel rendelkeznek. Ennek megfelelően a projektekben részt vevő kutatók, akik maguk is a nemzetközi diskurzusok ígéretes, illetve már jól beágyazott tudományos szereplői, nemzetközi relevanciájú, a közeget megszólítani képes és új perspektívákat ígérő kutatásokat kezdeményeznek.

 A 2022-ben elindított fontosabb projektek a 80-as évek művészetének komplex újragondolását, a hidegháború időszakának kiállítási és kulturális politikáját, valamint a holokauszthoz kapcsolódó művészi jelenségek vizsgálatát érintik. A Kutatási Osztály a munkacsoportok léptékében és intézményi szinten egyaránt a helyi, illetve nemzetközi kutatóintézetekkel, múzeumokkal való szoros együttműködésre törekszik, amelybe a kisebb léptékű együttműködések mellett a Kassák Múzeummal közösen elindított, többéves történeti avantgárd kutatás is illeszkedik. A hosszú távra tervezett kutatási programok részeredményeit workshopokon, hazai és nemzetközi konferenciákon mutatjuk be, melyeknek konklúziói nagyobb léptékű kiállításokon, illetve a régió művészettörténet írásához érdemben hozzájáruló tanulmánykötetekben hasznosulnak.

Resonances

Regionális és régiókon átívelő kulturális transzfer az 1970-es évek művészetében

TÓTalJOY díj

Művészeti díj

Hozzáadva a kosárhoz!