Küldetésünk és céljaink

A Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet (KEMKI) 2021-ben jött létre a Szépművészeti Múzeum tagintézményeként. Küldetésünk a magyarországi tudományos élet erősítése, valamint a magyarországi művészet és művészettörténet magas szintű képviselete a nemzetközi színtéren lokális fókuszú, regionális és nemzetközi horizontú művészettörténeti kutatási projektek, együttműködések kezdeményezésével és megvalósításával.

Az intézmény kutatási fókusza elsősorban a 20. századi és kortárs művészet története, amely kiegészül a 19. század magyarországi művészet történetével is. Tudományos stratégiánk az intézmény három egységének, az Archívum és Dokumentációs Központ (ADK), az Artpool Művészetkutató Központ (Artpool) és a Kutatási Osztály összehangolt munkájára épül. Az ADK és az Artpool kiemelt feladatai közé tartozik a gyűjteményi állomány – jellemzően kéziratok, dokumentumok és archív fotók – gyarapítása, feldolgozása, digitalizálása és közzététele, továbbá a gyűjteményi egységekből kiinduló és az azoknak megfelelő fókuszból kiinduló kutatási projektek és publikációk megvalósítása. Az ADK őrzi a Szépművészeti Múzeum által 1920-ban alapított Magyar Művészeti Archívumot, amit később – immár a Magyar Nemzeti Galéria Adattáraként – jelentősen bővítettek, többek közt a korábbi Képző- és Iparművészeti Lektorátus teljes iratanyagával. Az ADK őrzi továbbá a Szépművészeti Múzeum és Magyar Nemzeti Galéria archív fotótárát is. A közel 3,4 millió tételes gyűjteményével az ADK a legnagyobb kutatható művészettörténeti archívumnak tekinthető Magyarországon. Kiemelt feladatai közé tartozik – a rendkívüli gazdagságú gyűjteményre épülő – művészettörténeti forráskiadványok, illetve tanulmánykötetek megjelentetése.

Az 1979-ben művészeti projektként alapított, évtizedekig nemhivatalos majd NGO intézményként működő és 2015 óta a Szépművészeti Múzeumhoz tartozó Artpool a kelet-közép-európai régió egyik legfontosabb, a neoavantgárd/experimentális művészet (művészkönyv, művészbélyeg, mail art / kapcsolatművészet, vizuális költészet, konceptuális művészet, fluxus, performansz stb.) dokumentumait és műveit őrző élő, "aktív archívuma", szakkönyvtára és médiatára. Kiemelt feladata a gyűjtemény gyarapítása, feldolgozása és kutathatóságának biztosítása mellett kamarakiállítások, művészeti/szakmai események szervezése, az Artpool történetét és gyűjteményeit feldolgozó publikációk megvalósítása, valamint a történeti artpool webszájt gondozása és fejlesztése.

A Kutatási Osztály kiemelt feladata nagyléptékű, regionális fókuszú, nemzetközi kutatási projektek kezdeményezése, amelyekhez nemzetközi konferenciák, tanulmánykötetek, workshopok, illetve komplex múzeumi kiállítások kapcsolódnak. 

A gyűjtés, a megőrzés és a kutatás mellett fontos törekvéseink közé tartozik, hogy aktív, kezdeményező szerepben vegyünk részt a művészeti diskurzusokban.  Ennek jegyében kiemelt célunk, hogy – a három szervezeti egységhez tartozó feladatok és stratégiák összehangolásával – a magyar és a nemzetközi kulturális színtér meghatározó és aktív résztvevőivé váljunk: megkíséreljük a hagyományos közgyűjteményi tevékenységet egyesíteni az – Artpool hagyományaira támaszkodó – „aktív archívum” gondolatával, a kortárs művészeti törekvéseket figyelemmel követve és azokkal párbeszédet folytatva vizsgáljuk a művészettörténeti jelenségeket.

KEMKI

Cséka György

adatmenedzser

Eleöd Ildikó

adminisztratív projektcsoport vezető

Archívum és Dokumentációs Központ (ADK)

Tóth Károly

archívumi és dokumentációs igazgatóhelyettes, osztályvezető

Békefi Eszter

projekt-csoportvezető, főmuzeológus

Voleszák-Szabó Anita

szervezetigazgatási munkatárs

Beke Zsófia

főmuzeológus, kutatószolgálatos munkatárs (Adattár)

Benedek Gábor

digitalizációs munkatárs (Technikai csoport)

Galácz Judit

muzeológus (Adattár)

Gosztonyi Ferenc

főmuzeológus (Adattár)

Gyuró György

múzeumi adattáros (Fotótár)

Kiss Imre

digitalizációs munkatárs (Technikai csoport)

Lőrinczi Dániel

muzeológus (Lektorátusi Archívum)

Pálinkás Réka

főmuzeológus (Adattár)

Radák Judit

főmuzeológus (Fotótár)

Százados László

főmuzeológus (Lektorátusi Archívum)

Szőnyeg-Szegvári Eszter

muzeológus (Lektorátusi Archívum)

Szücs György

főmuzeológus (Adattár)

Tóth Balázs Zoltán

főmuzeológus (Fotótár)

Artpool Művészetkutató Központ

Galántai György

alapító, művészetkutató

Klaniczay Júlia

alapító, tanácsadó

Bárdits Éva

segédmuzeológus

Gink-Miszlivetz Sára

gyűjteménykezelő, projektmenedzser

Halasi Dóra

archivista, művészettörténész

Horváth Anna

muzeológus

Kotun Viktor

archivista

Kristóf Márton

hálózatépítő, képzőművész

Schuller Gabriella

archivista, színháztörténész, kutató

Varga Klaudia

digitalizációs munkatárs

Kutatási Osztály

Kürti Emese

kutatási igazgatóhelyettes, osztályvezető, művészettörténész

László Zsuzsa

projekt-csoportvezető, kurátor

Csizek Petra

projektmenedzser

Ádi Brigitta

kutatási asszisztens

Huth Júliusz

művészettörténész

Nagy Kristóf

művészettörténész, szociológus

Őze Eszter

művészettörténész

Véri Dániel

művészettörténész

Elérhetőségek

1135 Budapest, Szabolcs utca 33-35. D épület 

Tel: +36 30 124 88 79

E-mail: kemki@szepmuveszeti.hu

Hozzáadva a kosárhoz!