Küldetésünk és céljaink

A Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet (KEMKI) 2021-ben jött létre a Szépművészeti Múzeum tagintézményeként. Küldetésünk a magyarországi tudományos élet erősítése, valamint a magyarországi művészet és művészettörténet magas szintű képviselete a nemzetközi színtéren lokális fókuszú, regionális és nemzetközi horizontú művészettörténeti kutatási projektek, együttműködések kezdeményezésével és megvalósításával.

Az intézmény kutatási fókusza elsősorban a 20. századi és kortárs művészet története, amely kiegészül a 19. század magyarországi művészet történetével is. Tudományos stratégiánk az intézmény három egységének, az Archívum és Dokumentációs Központ (ADK), az Artpool Művészetkutató Központ (Artpool) és a Kutatási Osztály összehangolt munkájára épül. Az ADK és az Artpool kiemelt feladatai közé tartozik a gyűjteményi állomány – jellemzően kéziratok, dokumentumok és archív fotók – gyarapítása, feldolgozása, digitalizálása és közzététele, továbbá a gyűjteményi egységekből kiinduló és az azoknak megfelelő fókuszból kiinduló kutatási projektek és publikációk megvalósítása. Az ADK őrzi a Szépművészeti Múzeum által 1920-ban alapított Magyar Művészeti Archívumot, amit később – immár a Magyar Nemzeti Galéria Adattáraként – jelentősen bővítettek, többek közt a korábbi Képző- és Iparművészeti Lektorátus teljes iratanyagával. Az ADK őrzi továbbá a Szépművészeti Múzeum és Magyar Nemzeti Galéria archív fotótárát is. A közel 3,4 millió tételes gyűjteményével az ADK a legnagyobb kutatható művészettörténeti archívumnak tekinthető Magyarországon. Kiemelt feladatai közé tartozik – a rendkívüli gazdagságú gyűjteményre épülő – művészettörténeti forráskiadványok, illetve tanulmánykötetek megjelentetése.

Az 1979-ben művészeti projektként alapított, évtizedekig nemhivatalos majd NGO intézményként működő és 2015 óta a Szépművészeti Múzeumhoz tartozó Artpool a kelet-közép-európai régió egyik legfontosabb, a neoavantgárd/experimentális művészet (művészkönyv, művészbélyeg, mail art / kapcsolatművészet, vizuális költészet, konceptuális művészet, fluxus, performansz stb.) dokumentumait és műveit őrző élő, "aktív archívuma", szakkönyvtára és médiatára. Kiemelt feladata a gyűjtemény gyarapítása, feldolgozása és kutathatóságának biztosítása mellett kamarakiállítások, művészeti/szakmai események szervezése, az Artpool történetét és gyűjteményeit feldolgozó publikációk megvalósítása, valamint a történeti artpool webszájt gondozása és fejlesztése.

A Kutatási Osztály kiemelt feladata nagyléptékű, regionális fókuszú, nemzetközi kutatási projektek kezdeményezése, amelyekhez nemzetközi konferenciák, tanulmánykötetek, workshopok, illetve komplex múzeumi kiállítások kapcsolódnak. 

A gyűjtés, a megőrzés és a kutatás mellett fontos törekvéseink közé tartozik, hogy aktív, kezdeményező szerepben vegyünk részt a művészeti diskurzusokban.  Ennek jegyében kiemelt célunk, hogy – a három szervezeti egységhez tartozó feladatok és stratégiák összehangolásával – a magyar és a nemzetközi kulturális színtér meghatározó és aktív résztvevőivé váljunk: megkíséreljük a hagyományos közgyűjteményi tevékenységet egyesíteni az – Artpool hagyományaira támaszkodó – „aktív archívum” gondolatával, a kortárs művészeti törekvéseket figyelemmel követve és azokkal párbeszédet folytatva vizsgáljuk a művészettörténeti jelenségeket.

Hozzáadva a kosárhoz!