Közép-Európai Művészettörténeti
Kutatóintézet

Egy archívum rétegzettsége

A Korniss Péter-életmű megközelítési lehetőségei

2022. szeptember 29. 09:00 - 18:00
1135 Budapest, Szabolcs utca 33–35., C épület (OMRRK kampusz)

2020-ban a magyar dokumentarista fotográfia egyik legmeghatározóbb alkotója, Korniss Péter a Szépművészeti Múzeum – Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézetnek ajándékozta a több tízezer tételt számláló negatív archívumát. A gondosan előkészített, információkkal gazdagon ellátott kollekció páratlan lehetőséget szolgáltat az első Kossuth-díjas fotográfus életművének feltárásához, megértéséhez, a második világháború utáni magyar dokumentarista és riportfotográfiai attitűd értelmezéséhez.
Az SZM-KEMKI ADK Fotótárának szervezésében megvalósuló az Egy archívum rétegzettsége. A Korniss Péter-életmű megközelítési lehetőségei című konferencia meghívott előadói ezen összetett, s közel sem lezárt életmű általuk fontosnak tartott részleteit, fotó-, sajtó- és művészettörténeti, műkereskedelmi valamint művészetelméleti sajátosságait járják majd körbe és mutatják be 2022. szeptember 29-én az OMRRK kampusz C épületében.

Délelőtti szekció

10:00 Fehér Dávid SZM – KEMKI igazgató köszöntője

10:10 Huszár Orsolya: A Korniss Péter archívum kialakulása és felépítése

10:30 Cséka György: Mit akart ez az egy ember – Korniss Péter: A vendégmunkás című fényképregényének újraolvasása

11:00 Barta Edit: Az egyéni sorsábrázolás, mint jelenség Korniss Péter művészetében

11:30 Tóth-Gödri Iringó: Egy világjáró, hazataláló művész „felfedezése” – Korniss Péter fogadtatása Erdélyben, a romániai sajtó reflexiói művészete kapcsán

Szekcióvezető: Tóth Károly, művészettörténész, SZM - KEMKI ADK osztályvezetője

12:00 – 14:00 Ebédszünet

Délutáni szekció

14:00 Tóth Balázs Zoltán: Elfelejtett pózok, megilletődött tekintetek, nagyszülőktől örökölt tartás: egy fotográfiai stílusváltás esztétikai konklúziói

14:30 Kovács Krisztina: Hosszútáv - Korniss Péter és a Várfok Galéria kapcsolata

15:00 Horányi Attila: Hű kép. Korniss Péter Skarbit András portréja

15:30 Almási Tamás: Találkozások

Szekcióvezető: E. Csorba Csilla, művészettörténész, a Magyar Fotótörténeti Társaság elnöke

A konferencia a Szépművészeti Múzeum – Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet (KEMKI) Archívum és Dokumentációs Központ (ADK) Fotótárának rendezésében valósul meg.
A konferencia helyszíne: 1135 Budapest, Szabolcs utca 33–35., C épület (OMRRK kampusz)

A konferencián való részvétel regisztrációhoz kötött. A regisztráció linkje: https://forms.gle/bSrkaELk3Dd4Z5dY8

Hozzáadva a kosárhoz!