Nyelvjátékok

Válogatás az Artpool gyűjteményéből

1135 Budapest, Szabolcs utca 33–35., D épület (OMRRK kampusz)

Resonances című nemzetközi projektünk a kelet-közép-európai régió művészeti kapcsolatait és együttműködéseit vizsgálja a hidegháború időszakában. A májusban megrendezett A barátságon innen és túl: Régiós kulturális transzferek a 70-es évek művészetében c. konferenciához kapcsolódóan Nyelvjátékok címmel egy válogatást mutatunk be az Artpool gyűjteményéből, többek között Karel Adamus, Attalai Gábor, Beke László, Csernik Attila, Robert Cyprich, Csiky Tibor, Erdély Miklós, Jarosław Kozłowski, Natalia LL, Ladik Katalin, Lakner László, Maurer Dóra, Andrzej Partum, Pinczehelyi Sándor, Robert Rehfeldt, Ruth Wolf-Rehfeldt, Szentjóby Tamás, Szombathy Bálint, Tót Endre, Tóth Gábor, Türk Péter, Jiří Valoch és Franci Zagoričnik műveiből, és határokon átívelő együttműködéseik dokumentumaiból.

A kiállításon kelet-európai művészek olyan műveiből, tevékenységéből, dialógusaiból adunk ízelítőt, melyek a transznacionális eszmecserék, a különböző anyanyelvű szereplők közötti kommunikáció kihívásaira reflektálnak, és a művészet mint közvetítő nyelv és kulturális fordítás lehetőségeit kutatják.

Megtekinthető az Artpoolban nyitvatartási időben előzetes bejelentkezéssel (artpool@szepmuveszeti.hu) 2022. augusztus 19-ig. 

Hozzáadva a kosárhoz!