Az 1980-as évek alternatív művészetének ellentmondásai

Katja Praznik szlovén kultúrakutató előadása

1135 Budapest, Szabolcs utca 33–35., C épület (OMRRK kampusz)
#konferencia #80-as évek 2022.06.14. 18:00 - 20:00

Katja Praznik szlovén kultúrakutató, a University at Buffalo Arts Management Program munkatársának frissen megjelent Art Work: Invisible Labour and the Legacy of Yugoslav Socialism (Toronto: University of Toronto Press, 2021) kötete új perspektívát nyit az 1980-as évek kelet-európai művészetének kutatásához. Praznik amellett érvel, hogy a művészeti alkotás munkaként való értelmezésén keresztül érthetjük meg, hogy az 1980-as évek alternatív művészetének egyes alkotóit hogyan nyomta el, másokat pedig hogyan olvasztotta magába a későszocialista jugoszláv rezsim.

Katja Praznik előadása a KEMKI Kutatási Osztályának az 1980-as évek művészetére fókuszáló kutatásához kapcsolódik, reményeink szerint hozzájárul a kutatás módszertani alapjainak lerakásához és nemzetközi kontextusba helyezéséhez.

Az angol nyelvű előadás absztraktja:

This lecture focuses on two different approaches to the alternative production model; the first rejected the socialist institutional model of art and aimed to exist in a parallel universe as it were, and the other wanted to reform it. They both failed to unveil the process through which the artist as worker was transformed into a socialist entrepreneur in a way that contributed to their own undoing and the end of labour rights. The 1980s alternative art scene in advocating for new production models of culture did not consider, for instance, the class stratification and the legislative transformation of the working relations of freelance art workers. While these movements aimed to redefine Yugoslav socialism and its system of cultural production by criticizing socialist ideology, they failed to address the deteriorating working conditions of art workers and to critique the Western notion of art’s autonomy, which affects the invisibility of artistic labour. The process which, during the 1990s, resulted in a transformation of the protagonists of the alternative art scene into members of the post-socialist precariat of self-employed cultural entrepreneurs paradoxically took place through the obscuring of art as labour on the account of artistic autonomy.
Hozzászólók 
> NAGY Kristóf (művészettörtészénész-szociológus – KEMKI Kutatási Osztály; Central European University)
> ŐZE Eszter (művészettörténész – KEMKI Kutatási Osztály; Magyar Képzőművészeti Egyetem)
> TÖRÖK Krisztián (kurátor – Modem, Debrecen; CuratorLab, Konstfack University of Arts)

Hozzáadva a kosárhoz!