web_stories Galéria megnyitása (9 kép)

Malevics és a modernizmus a két világháború között

Beszélgetés Forgács Éva művészettörténésszel

1135 Budapest, Szabolcs utca 33–35., C épület (OMRRK kampusz)
#modernizmus #avantgárd 2023.11.23. 17:00 - 18:30

Forgács Éva művészettörténész, avantgárdkutató, az Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften Kunstuniversität Linz/Wien (IFK) munkatársának 2022-ben megjelent, Malevich and Interwar Modernism: Russian Art and the International of the Square című kötete az orosz avantgárd első világháború utáni recepciójának kulcseseményei mentén mutatja be azt, mint tradícióból született forradalmi irányzatot, amely maga is hagyománnyá vált.

 

Forgács a két világháború közötti avantgárd művészet ellentmondásait járja körül: egyebek mellett a tradícióból és a modernitás tudományos és ipari innovációiból egyszerre merítő művészi programot, illetve a művészi autonómiára és a forradalmi átalakulásban a művészet propagandafegyverével való részvételre vonatkozó szimultán igény problémáját. A 20-as és 30-as évek művészetének kérdéseit és örökségét annak legemblematikusabb motívuma, a négyzet szemantikai változásain keresztül vizsgálja. Újonnan előkerült és újraértelmezett dokumentumokkal mutatja be, miként értelmezte újra ezt az örökséget a könyv három főszereplője, Kazimir Malevics, El Liszickij és Theo van Doesburg. Hármójuk határokon átívelő kapcsolatát vizsgálja 1919-től, majd Malevics nyugati recepcióját a második világháború után, amely alkalmat ad a szerzőnek arra, hogy az avantgárd hagyományát versengő narratívák szöveteként mutassa be. Amellett érvel, hogy az avantgárd második világháború utáni újjáéledése és a két világháború közötti időszak oroszországi fejezetének megkésett felfedezése összefügg egymással.

 

A Forgács Évával való beszélgetés a KEMKI avantgárd művészetre fókuszáló kutatásához kapcsolódik, reményeink szerint hozzájárul a kutatás módszertani alapjainak lerakásához és nemzetközi kontextusba helyezéséhez is.

 

A beszélgetés résztvevői:

Forgács Éva, Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften Kunstuniversität Linz/Wien

Gucsa Magdolna, KEMKI

Őze Eszter, KEMKI, MKE

 

Videók

Hozzáadva a kosárhoz!